Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
Imagen: .

Minaría

O MARCO DE ACTUACIÓN PARA A MINARÍA DO CARBÓN E AS BISBARRAS MINEIRAS NO PERÍODO 2013-2018 ten, entre outros, os seguintes obxectivos:

  • Favorecer o mantemento dunha produción de carbón autóctono competitiva que permita garantir certo nivel de produción de electricidade que, apoiando a seguridade de subministración, contribúa ao desenvolvemento das fontes de enerxías renovables.
  • Asegurar unha participación suficiente do carbón nacional no mix de xeración eléctrica, dentro dos límites establecidos pola normativa europea, e para todo o período cuberto por este Marco.
  • Canalizar un cesamento ordenado das minas de carbón non competitivas.

A necesaria adecuación ao novo Marco, esixe a aprobación dunha norma das axudas, que estableza as bases reguladoras para o período 2013-2018. A aprobación da norma efectuouse o 14 de novembro de 2013 xunto coa convocatoria das axudas para 2013.