Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Mineria

El MARC D'ACTUACIÓ PER A LA MINERIA DEL CARBÓ I LES COMARQUES MINERES EN EL PERÍODE 2013-2018 té, entre d'altres, els objectius següents:

  • Afavorir el manteniment d'una producció de carbó autòcton competitiva que permeti garantir cert nivell de producció d'electricitat que, donant suport a la seguretat de subministrament, contribueixi al desenvolupament de les fonts d'energies renovables.
  • Assegurar una participació suficient del carbó nacional en el mix de generació elèctrica, dins dels límits establerts per la normativa europea i per a tot el període cobert per aquest Marc.
  • Encarrilar un cessament ordenat de les mines de carbó no competitives.

L'adequació necessària al nou marc exigeix l'aprovació d'una norma dels ajuts que estableixi les bases reguladores per al període 2013-2018. L'aprovació de la norma es va efectuar el 14 de novembre de 2013, juntament amb la convocatòria dels ajuts per a 2013.

.
.
.