Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Projectes d'infraestructures

En el Pla 2006-2012 finalitzat, es van establir mesures complementàries a la destrucció d'activitat econòmica mitjançant el desenvolupament de projectes d'infraestructures, que tenien per objecte proporcionar un impuls transformador i constituir-se en el substrat sobre el qual s'implantessin projectes empresarials generadors d'ocupació.

Es pretenia contribuir a la millora de les comunicacions entre nuclis dispersos de població, afavorir la recuperació del medi ambient i multiplicar la disponibilitat de sòl industrial ben dotat.

Els ajuts únicament seran aplicables a les infraestructures que es troben a l'annex del Pla de la mineria i/o als annexos dels protocols signats amb les comunitats autònomes.

En el nou MARC D'ACTUACIÓ PER A LA MINERIA DEL CARBÓ I LES COMARQUES MINERES EN EL PERÍODE 2013-2018 , es preveu la necessitat de continuar amb el desenvolupament de línies d'ajuts orientats a fomentar el desenvolupament alternatiu de les comarques mineres mitjançant l'execució de projectes d'infraestructures i de restauració de zones degradades a causa de l'activitat minera a municipis miners de les comunitats autònomes d'Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i el principat d'Astúries.

Amb caràcter excepcional, es preveuran actuacions concretes a Andalusia, Catalunya i Galícia, comunitats incloses al Pla 2006-2012, sempre que la seva rellevància o el seu grau d'avenç ho justifiquin.

    .
    .
    .