Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Projectes generadors d'ocupació

Les comarques mineres del carbó han estat històricament un monocultiu del carbó, la qual cosa, unida a altres factors com l'existència d'una població molt dispersa, nuclis de població petits i disseminats, manca d'infraestructures i cert deteriorament mediambiental, ha dificultat l'articulació del territori i la implantació d'indústries alternatives.

Per fer front a aquesta situació, al llarg dels diferents plans de reestructuració i modernització de la mineria del carbó aprovats a Espanya, s'han aplicat importants quantitats econòmiques destinades al desenvolupament d'infraestructures bàsiques de manera que fos possible pal·liar les mancances que presentaven aquestes zones.

S'ha avançat considerablement en la dotació d'infraestructures bàsiques, però no s'han pogut assolir plenament els objectius pretesos. En aquest nou MARC D'ACTUACIÓ PER A LA MINERIA DEL CARBÓ I LES COMARQUES MINERES EN EL PERÍODE 2013-2018 es pretén mantenir, en la mesura que pugui, inversions econòmiques adreçades a pal·liar els desavantatges competitius existents i facilitar, en conseqüència, un desenvolupament alternatiu d'aquestes comarques.

Es preveu establir una línia d'ajuts l'objectiu de la qual és promoure la localització de projectes d'inversió empresarial a les zones afectades per la reestructuració de la mineria del carbó i el seu entorn, a fi de generar activitats econòmiques alternatives que comportin el compromís de generar nous llocs de treball i mantenir els existents per incentivar-ne el desenvolupament.

.
.
.