Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
  • Inici
  • » Reactivació de comarques
Imagen: .

Reactivació de les comarques

En el MARC D'ACTUACIÓ PER A LA MINERIA DEL CARBÓ I LES COMARQUES MINERES EN EL PERÍODE 2013-2018, es reconeix la necessitat d'atenuar l'impacte que produeix la pèrdua de llocs de treball al sector, així com la seva repercussió en l'economia regional, per la qual cosa, de la mateixa manera que es va fer amb el Pla 2006-2012 finalitzat, es continua fomentant el desenvolupament de projectes empresarials generadors d'ocupació i el suport a la creació d'infraestructures que hi estan vinculades.

.
.
.