Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Comptes anuals IRMC

En compliment de la disposició addicional tercera de la Resolució de 3 de juny de 2013, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, es publiquen en aquest espai web els comptes anuals complets, així com el corresponent informe d'auditoria de l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, O.A.

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

.
.
.