Espainiako Gobernua Hona joan Industria, Energia eta Turismo Ministerioa (beste leiho batean irekiko da) Meatzaritzaren berregituraketa, Eskualdeen indarberritzea

Laguntzak Ikatz Meatzaritza Industriari

Laguntzaren izendapena

Laguntzak Ikatz Meatzaritza Industriari

Xedea

Ikatz produkzio unitateetarako laguntzak, 2009ko abenduaren 31 baino lehenagotik dihardutenak. Laguntza horiek produkzio unitateetako ohiko ekoizpenean egondako galerak estaltzera bideratuta daude zehazki.

Deskribapena

Laguntzak, Ixteko Planean barne hartu diren produkzio unitateak dituzten meatzaritzako enpresek ohiko ekoizpenean izandako galerak osorik edo zatika estaltzera bideratuta daude, Kontseiluaren 2010/787/UE Erabakiaren 3.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki, abenduaren 10ekoa. Edonola ere, laguntzak ezingo dira izan ikatzaren jardueran aurreikusitako ekoizpen kostuaren eta aurreikusitako diru-sarreren arteko aldea baino gehiagokoa.

Onuradunak

Laguntzak jaso ahal izango dituzte elektrizitatea sortzera bideratutako ikatz termikoa erauzten duten enpresek, baldin eta 2010eko abenduaren 10eko Kontseiluaren 2010/787/UE Erabakiaren 3. artikuluari jarraiki produkzio unitateak ixten badituzte. Erabaki hori lehiakorrak ez diren meatzeak ixteko estatu mailako laguntzei buruzkoa da.

Esteka interesgarriak

Informazioa

Tel.: (034) 91 349 48 38
mineriairmc@minetad.es

.
.
.