Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Ajuts a projectes empresarials

Denominació de l'ajut

Ajuts a projectes empresarials generadors d'ocupació que promoguin el desenvolupament alternatiu de les zones mineres.

Objecte

Aquests ajuts tenen per objecte promoure la localització de projectes d'inversió empresarial a les zones afectades per la reestructuració de la mineria del carbó i el seu entorn amb la finalitat última de generar activitats econòmiques alternatives a la mineria del carbó.

Descripció

Aquests ajuts estan destinats a finançar projectes d'inversió empresarial generadors d'ocupació pertanyents a totes les activitats econòmiques susceptibles de rebre ajuts, d'acord amb la normativa nacional i comunitària aplicable, amb les excepcions que s'estableixin en les bases reguladores.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquest ajut els projectes d'inversió empresarial que es localitzin als municipis afectats per la reestructuració i modernització de la mineria del carbó, amb les limitacions que derivin del mapa d'ajuts regionals nou per al període 2014-2018.

Enllaços d'interès

Informació

Tel.: (034) 913 497 453
proyirmc@minetad.es

.
.
.