Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Ajuts al desenvolupament d'infraestructures

Denominació de l'ajut

Ajuts per al desenvolupament d'infraestructures i de restauració de zones degradades a causa de l'activitat minera.

Objecte

Ajuts de concessió directa orientats a fomentar el desenvolupament alternatiu de les comarques mineres del carbó, mitjançant l'execució de projectes d'infraestructures i de restauració de zones degradades a causa de l'activitat minera.

Descripció

Aquests ajuts al desenvolupament d'infraestructures i de restauració de zones degradades a causa de l'activitat minera es creen amb la finalitat d'incentivar el desenvolupament alternatiu a la mineria del carbó i financen actuacions coherents i complementàries amb la planificació regional i local i addicional a l'esforç inversor de les comunitats autònomes i el Govern Central.

Es podran finançar les actuacions següents:

-a) Actuacions d'infraestructures:

  • Millores en polígons industrials ja existents
  • Dotació i millora de les línies de telecomunicació, optimització i diversificació energètica en edificacions públiques.
  • Creació i equipament de vivers d'empreses i centres de desenvolupament tecnològic.

b) Actuacions de restauració:

  • Millora, restauració, recuperació i revaloració d'enderrocs, zones degradades i espais afectats per les explotacions mineres del carbó.
  • Recuperacions forestals i tractaments silvícoles de zones degradades per activitats mineres.
  • Actuacions relacionades amb el sanejament atmosfèric dirigides a una millora de la qualitat de l'aire i dels nivells sonors i també de les estacions de depuració d'aigües residuals.

Beneficiaris

Seran beneficiaris d'aquests ajuts els municipis miners de les comunitats autònomes d'Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i el Principat d'Astúries.

Amb caràcter excepcional es podran preveure actuacions concretes als municipis afectats per la mineria del carbó de les comunitats autònomes d'Andalusia, Catalunya i Galícia.

Enllaços d'interès

Informació

Tel.: (034) 913 497 452
infrairmc@minetad.es

.
.
.