Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Axudas

Todas as axudas, que se presentan nesta alínea, se conceden con cargo aos Presupostos Xerais do Estado e en concreto, aos do Instituto.

As diversas características das axudas, os seus beneficiarios, normas de aplicación, así como as zonas ás que van dirixidas, son descritas nesta sección.