Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Ajudes

Tots els ajuts, que es presenten en aquest apartat, es concedeixen amb càrrec als Pressuposts Generals de l'Estat i en concret, als de l'Institut.

Les diverses característiques dels ajuts, els seus beneficiaris, les normes d'aplicació i també les zones a les quals van dirigides es descriuen en aquesta secció.

.
.
.